Vítejte na webu místní organizace DSSS Strakonice

Ačkoliv jsme nazýváni extrémisty, jsme jen obyčejní lidé, kteří nesouhlasí s tím, co se v naší zemi děje. Jsme nespokojeni se sociální,ekonomickou a imigrační politikou, která je u nás prosazována zkorumpovanou vládou.

  • Máte dost rozkrádání a korupce ?
  • Vadí vám nárůst imigrace a hrozba islamizace ?
  • Jste nespokojeni s diktátem Evropské unie ?
  • Považujete senát za drahou a zbytečnou instituci ?
  • Chcete znovuzavedení trestu smrti ?
  • Odmítáte živit nepřizpůsobivá individua ze svých peněz ?
  • Máte už dost exekutorské mafie?
  • Chcete důstojný život pro seniory a mladé  rodiny s dětmi ?

Odpověděli jste na některou z otázek ano ? Vězte, že jste se právě stali extrémisty . V dnešní době je každý občan s odlišným názorem či myšlenkou prohlášen za extrémistu a "nácka" nenechme si pošlapávat naši hrdost a bojujme společně za lepší budoucnost pro naše děti a vnoučata. Bojujme se ctí jako bojovali naši předci za budoucnost pro nás...

PROGRAMOVÁ LISTINA DSSS

My, občané České republiky, kteří jsme znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce důvěru v současnou politickou reprezentaci, jež je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se z povinnosti k budoucím generacím rozhodli představit široké veřejnosti

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).

Dělnická strana sociální spravedlnosti je strana národně orientovaná. V rámci Evropské unie podporujeme spolupráci obdobných subjektů.

Naším posláním je hájit zájmy pracujících občanů, studentů a učňů, stejně tak podporovat seniory, matky s dětmi a vznik tradičních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alternativu zajištění natality národa.

Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování určitých skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.

Upřednostňujeme rozvoj domácího podnikání před nekontrolovaným přílivem zahraničního kapitálu. Podporujeme obnovení prestiže řemesla a manuální práce.

Hlásíme se k českému a moravskému patriotismu a tradicionalismu našeho národa. Odsuzujeme totalitní ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus.

DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti imigrantům a opravdovou svobodu slova.

Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii jsou politické procesy řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.

V Praze, dne 20. února 2010